• cjcmusic
 • twice
 • eterycznosc
 • mindfuckk
 • poljablka
 • nolovelost
 • xoxo
 • NirVaNaGirL
 • katkad
 • milajovi
 • Vatt
 • Lexy
 • RudeGirl
 • pannayanna
 • 18alexa18
 • MrsTwat
 • monia
 • artbylittlea
 • unidentified
 • panicma
 • pure-bliss
 • yesorno
 • wyjatkowa
 • niekoniecznieomnie
 • lalaland
 • toc
 • unicornsneverdie
 • CathyDP
 • kemikalgirl
 • lekkoniepewna
 • melatar
 • ovvlsome
 • afryyka
 • music-girl
 • MissMurder
 • schoenpinkbaer
 • locapingwin
 • ladyw
 • hellyeah
 • sesja
 • Agnesagnes
 • wombinka
 • terefereere
 • maybeimcrazy
 • zlewkizpolewki
 • beyourself16
 • LittleMissPipedreams
 • zmarznieta
 • shouldistayorshouldigo
 • ladona
 • vesciuss
 • evilsheep
 • intune
 • palenieszkodzizdrowiu
 • whynot4
 • wyimaginowanehistorie
 • rozaliee
 • lubiemisiowezelki
 • manna
 • 7iron
 • olvide
 • colored-girl
 • teshi
 • misery000
 • tazniebieskimi
 • emergency
 • Rul7irons
 • heyjude
 • beautyandthebeat
 • overacupoftea
 • freeonlineebooks
 • onion-waitforit
 • chybanikt
 • MalinowaFantazja
 • madzmaddiek
 • uwielbiaj
 • Americanlover
 • summerkiss
 • misiowesprawki
 • gochiii
 • zabkakochaksiecia
 • creure
 • masterofpuppets
 • steampunkmusic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

3650 12c2 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
1491 8ebc 500
Reposted frommyrla myrla viarurky rurky
0839 a08b 500
Twin Peaks 
Reposted fromVictorialies Victorialies viatfu tfu
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viafoodforsoul foodforsoul
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

2594 e247
3226 398d
Reposted fromhysterie hysterie viakasiakocimietka kasiakocimietka
4916 f9a3
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaadurowe adurowe

October 16 2017

6193 1065
Reposted fromamatore amatore
6189 eade
Reposted fromamatore amatore
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viaGunToRun GunToRun
4211 8460 500
warsaw, 60s
Reposted fromrosewhiff rosewhiff viakrolfasolek krolfasolek
3566 f805

me everywhere

Reposted fromdamonallbran damonallbran viatentego tentego
3133 8427 500
Reposted frombrumous brumous viahysterie hysterie
2901 0274 500
Reposted frombrumous brumous viahysterie hysterie
6475 e191
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaikari ikari
2223 e4a8
Reposted fromdatfeel datfeel viaikari ikari
1799 4f37
Reposted fromretaliate retaliate viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl