• cjcmusic
 • twice
 • eterycznosc
 • mindfuckk
 • poljablka
 • nolovelost
 • xoxo
 • NirVaNaGirL
 • katkad
 • milajovi
 • Vatt
 • Lexy
 • RudeGirl
 • pannayanna
 • 18alexa18
 • MrsTwat
 • monia
 • artbylittlea
 • unidentified
 • panicma
 • pure-bliss
 • yesorno
 • wyjatkowa
 • niekoniecznieomnie
 • lalaland
 • toc
 • unicornsneverdie
 • CathyDP
 • kemikalgirl
 • lekkoniepewna
 • melatar
 • ovvlsome
 • afryyka
 • music-girl
 • MissMurder
 • schoenpinkbaer
 • locapingwin
 • ladyw
 • hellyeah
 • sesja
 • Agnesagnes
 • wombinka
 • terefereere
 • maybeimcrazy
 • zlewkizpolewki
 • beyourself16
 • LittleMissPipedreams
 • zmarznieta
 • shouldistayorshouldigo
 • ladona
 • vesciuss
 • evilsheep
 • intune
 • palenieszkodzizdrowiu
 • whynot4
 • wyimaginowanehistorie
 • rozaliee
 • lubiemisiowezelki
 • manna
 • 7iron
 • olvide
 • colored-girl
 • teshi
 • misery000
 • tazniebieskimi
 • emergency
 • Rul7irons
 • heyjude
 • beautyandthebeat
 • overacupoftea
 • freeonlineebooks
 • onion-waitforit
 • chybanikt
 • MalinowaFantazja
 • madzmaddiek
 • uwielbiaj
 • Americanlover
 • summerkiss
 • misiowesprawki
 • gochiii
 • zabkakochaksiecia
 • creure
 • masterofpuppets
 • steampunkmusic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
4191 6b8f
Reposted fromTamahl Tamahl vialexxie lexxie
Reposted fromRynn Rynn vialexxie lexxie
4560 9bbb 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPaseroVirus PaseroVirus
5036 4f2b
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaPaseroVirus PaseroVirus
4311 0e7b 500
Reposted fromGosha Gosha viainzynier inzynier
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viafeatherr featherr
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaAmericanlover Americanlover
Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że on do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli.
— Rafał Wicijowski - "Oczami mężczyzny"
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viagriber griber
6523 53d5 500
Reposted fromzrazik zrazik viabercik bercik
1305 be52 500
Reposted fromfantik fantik viazapominanie zapominanie
4345 660f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSkydelan Skydelan
3612 1cca 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl