• cjcmusic
 • twice
 • eterycznosc
 • mindfuckk
 • poljablka
 • nolovelost
 • xoxo
 • NirVaNaGirL
 • katkad
 • milajovi
 • Vatt
 • Lexy
 • RudeGirl
 • pannayanna
 • 18alexa18
 • MrsTwat
 • monia
 • artbylittlea
 • unidentified
 • panicma
 • pure-bliss
 • yesorno
 • wyjatkowa
 • niekoniecznieomnie
 • lalaland
 • toc
 • unicornsneverdie
 • CathyDP
 • kemikalgirl
 • lekkoniepewna
 • melatar
 • ovvlsome
 • afryyka
 • music-girl
 • MissMurder
 • schoenpinkbaer
 • locapingwin
 • ladyw
 • hellyeah
 • sesja
 • Agnesagnes
 • wombinka
 • terefereere
 • maybeimcrazy
 • zlewkizpolewki
 • beyourself16
 • LittleMissPipedreams
 • zmarznieta
 • shouldistayorshouldigo
 • ladona
 • vesciuss
 • evilsheep
 • intune
 • palenieszkodzizdrowiu
 • whynot4
 • wyimaginowanehistorie
 • rozaliee
 • lubiemisiowezelki
 • manna
 • 7iron
 • olvide
 • colored-girl
 • teshi
 • misery000
 • tazniebieskimi
 • emergency
 • Rul7irons
 • heyjude
 • beautyandthebeat
 • overacupoftea
 • freeonlineebooks
 • onion-waitforit
 • chybanikt
 • MalinowaFantazja
 • madzmaddiek
 • uwielbiaj
 • Americanlover
 • summerkiss
 • misiowesprawki
 • gochiii
 • zabkakochaksiecia
 • creure
 • masterofpuppets
 • steampunkmusic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

8358 4b2e

We must have one love, one great love in our life, since it gives us an alibi for all the moments when we are filled with despair.”

—  Albert Camus, Notebooks 1935-1942

Reposted fromowlvision owlvision viabanshe banshe
Reposted frompsychedelix psychedelix viabanshe banshe
7879 b695
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
9968 47d3 500
Reposted fromgreggles greggles viabanshe banshe
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viabanshe banshe
6924 5416 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasatyra satyra
 
8950 3d09 500
Reposted fromZircon Zircon vialadymartini ladymartini
Reposted fromgruetze gruetze viaikari ikari
8438 9496 500
Reposted frommangoe mangoe viaoski oski
7203 302b 500
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
5560 07e6
Reposted fromzciach zciach viaoski oski
5302 467f 500
Reposted frommangoe mangoe viaoski oski
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vialathea lathea
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPoranny Poranny
9800 c639 500
 • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2

June 24 2018

3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viablondi blondi
6689 deb8
Reposted fromGIFer GIFer viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl